100 lat POLSKO!

„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków –

Państwo Polskie narodziło się na nowo”.

 

Pragnąc godnie uczcić 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości cała społeczność Przedszkola Publicznego w Oleśnie wzięła udział w szeregu działań, upamiętniających to ważne dla wszystkich Polaków wydarzenie.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

 1. Udział przedszkolaków w XXIV Gminnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Polska-kocham i rozumiem” zorganizowanym przez Wójta Gminy Olesno oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie.
 1. Przygotowanie montaży słowno-muzyczno-tanecznych o charakterze patriotycznym z okazji Pasowania na Przedszkolaka we wszystkich oddziałach przedszkolnych.
 1. Wspólne odśpiewanie Hymnu Polski w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”.
 1. Udział w Przeglądzie Programów Artystycznych pt. „Ścieżki Wolności” zorganizowanego przez Wójta Gminy Olesno oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie.
 1. Opracowanie tekstu i melodii Hymnu Przedszkola Publicznego w Oleśnie pt. „Mała Ojczyzna”.
 1. Przygotowanie odświętnej dekoracji i ozdób o charakterze patriotycznym upiększające sale oraz hol przedszkola.
 1. Udział dzieci 5-6-letnich z oddziału III w warsztatach patriotycznych pt. „Orzeł biały”, zorganizowanych  w Centrum Polonii w Brniu.
 1. Udział dzieci w międzyoddziałowym konkursie plastycznym pt. „Biało-czerwone inspiracje” zorganizowanym w ramach realizacji Programu Regionalno-patriotycznego pt. „Polska w sercu Przedszkolaka”.
 1. Przygotowanie kącików patriotycznych w salach przedszkolnych.
 1.  Udział dzieci z oddziałów I - IV w warsztatach florystycznych pt. „Bukiet dla Polski”.
 1.  Zorganizowanie wystawy pt. „Dla Niepodległej” – prezentowanie prac dzieci o charakterze patriotycznym.
 1.  Projekcja filmów edukacyjnych pt. „Symbole państwowe” oraz „Tańce narodowe” w „Mini-Kinie”, utworzonego na terenie przedszkola.

 

Składamy wyrazy wdzięczności wszystkim osobom, które okazały pomoc i wsparcie podczas realizacji ww. działań. Dziękujemy za aktywny udział oraz wspólne upamiętnienie tej szczególnej dla wszystkich rocznicy.