CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Wśród wielu zalet głośnego czytania dzieciom wymienić należy funkcję poznawczą, wzbogacającą mowę, twórcze myślenie czy wyobraźnię. Jest to doskonały sposób przekazywania wiedzy na temat rozróżniania i rozumienia różnych zachowań i wartości, takich jak dobro i zło, prawda i kłamstwo, odwaga czy tchórzostwo, jak również atrakcyjna forma spędzania czasu z najbliższymi. Mając to na uwadze, w ramach "Tygodnia Głośnego Czytania Bajek" w przedszkolu, w roli "czytających" wystąpili Rodzice naszych przedszkolaków, prezentując dzieciom piękne bajki i baśnie.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE W PROMOWANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD PRZEDSZKOLAKÓW!!!