Hymn przedszkola

H Y M N
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OLEŚNIE
(sł. i muz. J. Dyjak) 

 

Kochamy Polskę, naszą Ojczyznę,
Pola i lasy, łąki soczyste,
Polskie tradycje, przodków zwyczaje
To przedszkolaka są obyczaje.

 

Przedszkole co dzień rano witamy,
O wiosce naszej głośno śpiewamy,
Mamy serca dobre i czyste
I szanujemy barwy ojczyste.