Aktualności

W miesiącu styczniu w przedszkolu:
  • Aktywnie i twórczo będziemy działać podczas Białego Kolorowego Tygodnia w przedszkolu,
  • Przedszkolaki wezmą udział w konkursie plastycznym pt.”Lubimy bezpieczne zimowe zabawy”,
  • Bajkowy wystrój sal, skoczna muzyka oraz barwne stroje wprowadzą dzieci w radosny i wesoły świat zabawy podczas zorganizowanego w przedszkolu Balu Karnawałowego,
  • Przedszkolaki obejrzą spektakl pt. Królowa Śniegu w wykonaniu atrystów Teatru Lalkowego ART CINEMA.
W miesiącu grudniu w przedszkolu:
  • Zagości długo wyczekiwany przez dzieci Mikołaj,
  • Odbędzie się konkurs Rodzic-Dziecko nt. „Ozdoba bożonarodzeniowa”,
  • Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach regionalnych nt. „Zwyczaje świąteczne” w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Małopolskie ABC”,
  • Dzieci będą miały okazję zaprezentować swoje zdolności i umiejętności techniczno-plastyczne biorąc udział w konkursie nt. „Tradycyjne ozdoby świąteczne”,
  • Odbędzie się spotkanie z seniorami – przekazanie krakowskich strojów ludowych,
  • Będziemy wspólnie kolędować przy choince.

 

 

 

--- Edytuj Aktualności ---

Dziecko które uczęszcza do przedszkola ma:

* warunki do wszechstronnego rozwoju
* wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
* funkcjonalne i estetyczne sale zabaw
* bezpośredni kontakt ze sztuką i przyrodą
* obszerną literaturę dla dzieci
* spotkania z ciekawymi ludźmi
* nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć
* zajęcia muzealne
* zapewnione uczestnictwo w warsztatach regionalnych, zajęciach teatralnych, konkursach międzyoddziałowych, gminnych i ogólnopolskich


Absolwenci naszego przedszkola są:

* aktywni, twórczy, chętni do działania
* potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych
* mają ukształtowane poczucie własnej wartości
* są dobrze przygotowani do kolejnego etapu edukacji


KODEKS PRZEDSZKOLAKA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OLEŚNIE

W naszym przedszkolu obowiązuje "Kodeks Przedszkolaka",który został ustalony wspólnie z wychowankami.
Kodeks zawiera 10 jasno sformułowanych zasad i norm postępowania, będących głównym wyznacznikiem prawidłowego i zgodnego funkcjonowania w grupie przedszkolnej.


Grzeczny przedszkolak:

1. Nie bije kolegów, nie zabiera innym zabawek.
2. Szanuje cudzą własność i godność.
3. Spokojnie i cicho bawi się w sali, nie hałasuje.
4. Troszczy się o wygląd i estetykę sali – sprząta po skończonej zabawie.
5. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych.
6. Pomaga rówieśnikom i młodszym kolegom w trudnych sytuacjach.
7. Zawsze mówi prawdę.
8. Zachowuje się kulturalnie w miejscach użyteczności publicznej i wobec innych osób.
9. Używa magicznych słów – proszę, przepraszam, dziękuję.
10. Chroni przyrodę i jej mieszkańców.