Aktualności

 W miesiącu październiku w przedszkolu:
 
  • Przedszkolaki wezmą udział w wycieczce do Izby Regionalnej w Zalipiu.
  • Nasi mali ekolodzy wezmą udział w akcji „Sprzątanie świata“.
  • Odbędzie się uroczystość “Święto ulubionego warzywa“.
  • Wiedzę i umiejętności dotyczące sprawowania opieki nad zwierzętami będziemy zgłębiali podczas obchodów „Dnia Polskiego Kundelka“.
  • Dzieci wezmą udział w konkursie technicznym nt.“Bukiet pani Jesieni“.
  • Jak co roku włączamy się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom“.

W miesiącu wrześniu w przedszkolu:

  • Odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/15 z udziałem rodziców i dzieci.
  • Będziemy obchodzili „Święto przedszkolaka“.
  • Odbędzie się uroczyste pasowanie dzieci 5,6 letnich na Żaczka Przedszkolaczka.
  • Dzieci wezmą udział w przedstawieniu teatralnym pt.“Bajka o Maciusiu strażaku“.

 

 

 
 

--- Edytuj Aktualności ---

Dziecko które uczęszcza do przedszkola ma:

* warunki do wszechstronnego rozwoju
* wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
* funkcjonalne i estetyczne sale zabaw
* bezpośredni kontakt ze sztuką i przyrodą
* obszerną literaturę dla dzieci
* spotkania z ciekawymi ludźmi
* nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć
* zajęcia muzealne
* zapewnione uczestnictwo w warsztatach regionalnych, zajęciach teatralnych, konkursach międzyoddziałowych, gminnych i ogólnopolskich


Absolwenci naszego przedszkola są:

* aktywni, twórczy, chętni do działania
* potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych
* mają ukształtowane poczucie własnej wartości
* są dobrze przygotowani do kolejnego etapu edukacji


KODEKS PRZEDSZKOLAKA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OLEŚNIE

W naszym przedszkolu obowiązuje "Kodeks Przedszkolaka",który został ustalony wspólnie z wychowankami.
Kodeks zawiera 10 jasno sformułowanych zasad i norm postępowania, będących głównym wyznacznikiem prawidłowego i zgodnego funkcjonowania w grupie przedszkolnej.


Grzeczny przedszkolak:

1. Nie bije kolegów, nie zabiera innym zabawek.
2. Szanuje cudzą własność i godność.
3. Spokojnie i cicho bawi się w sali, nie hałasuje.
4. Troszczy się o wygląd i estetykę sali – sprząta po skończonej zabawie.
5. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych.
6. Pomaga rówieśnikom i młodszym kolegom w trudnych sytuacjach.
7. Zawsze mówi prawdę.
8. Zachowuje się kulturalnie w miejscach użyteczności publicznej i wobec innych osób.
9. Używa magicznych słów – proszę, przepraszam, dziękuję.
10. Chroni przyrodę i jej mieszkańców.