Aktualności

W miesiącu marcu w przedszkolu:
  • Od 1 do 31 marca trwają zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/16,
  • W zielonych kolorach i radosnych nastrojach będziemy działać podczas Kolorowego Tygodnia w przedszkolu,
  • Odbędzie się uroczystość Powitania wiosny,
  • Przedszkolaki wezmą udział w warsztatach plastyczno-technicznych nt. Tradycyjne ozdoby wielkanocne zorganizowanych w Domu Malarek w Zalipiu.
 
W miesiącu lutym w przedszkolu:
  • Przedszkolaki wezmą udział w obchodach Światowego Dnia Kota,
  • W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom odbędzie się czytanie bajek przez zaproszonych gości,
  • W ramach programu Wesoły, zdrowy i bezpieczny nasz przedszkolak zostaną przeprowadzone działania dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw dzieci na śniegu i lodzie.

 

 

 

 

 

--- Edytuj Aktualności ---

Dziecko które uczęszcza do przedszkola ma:

* warunki do wszechstronnego rozwoju
* wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
* funkcjonalne i estetyczne sale zabaw
* bezpośredni kontakt ze sztuką i przyrodą
* obszerną literaturę dla dzieci
* spotkania z ciekawymi ludźmi
* nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć
* zajęcia muzealne
* zapewnione uczestnictwo w warsztatach regionalnych, zajęciach teatralnych, konkursach międzyoddziałowych, gminnych i ogólnopolskich


Absolwenci naszego przedszkola są:

* aktywni, twórczy, chętni do działania
* potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych
* mają ukształtowane poczucie własnej wartości
* są dobrze przygotowani do kolejnego etapu edukacji


KODEKS PRZEDSZKOLAKA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OLEŚNIE

W naszym przedszkolu obowiązuje "Kodeks Przedszkolaka",który został ustalony wspólnie z wychowankami.
Kodeks zawiera 10 jasno sformułowanych zasad i norm postępowania, będących głównym wyznacznikiem prawidłowego i zgodnego funkcjonowania w grupie przedszkolnej.


Grzeczny przedszkolak:

1. Nie bije kolegów, nie zabiera innym zabawek.
2. Szanuje cudzą własność i godność.
3. Spokojnie i cicho bawi się w sali, nie hałasuje.
4. Troszczy się o wygląd i estetykę sali – sprząta po skończonej zabawie.
5. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych.
6. Pomaga rówieśnikom i młodszym kolegom w trudnych sytuacjach.
7. Zawsze mówi prawdę.
8. Zachowuje się kulturalnie w miejscach użyteczności publicznej i wobec innych osób.
9. Używa magicznych słów – proszę, przepraszam, dziękuję.
10. Chroni przyrodę i jej mieszkańców.