INFORMACJA DLA RODZICÓW!!!

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat postępów, osiągnięć i zachowania swojego dziecka w przedszkolu, na indywidualne konsultacje z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami według załączonego poniżej harmonogramu.

TERMINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW