INFORMACJA DLA RODZICÓW!

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Oleśnie informuje, że:

  1. rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 trwa od 1 lutego 2023 do 3 marca 2023r. Karty zapisu oraz dodatkowa dokumentacja dostępne są w placówce.

  2. W czasie wakacyjnym ustalone zostały terminy funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Olesno:

  3. Sierpień 2023 - miesiącem funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Oleśnie,

  4. Lipiec 2023 - miesiącem funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Zalipiu.

  5. 31 stycznia 2023 r. upływa termin składania przez rodziców Deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Oleśnie.