INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA!!!

INFORMACJA

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Oleśnie informuje, że rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Publicznego w Oleśnie trwa od 01.02.2022r.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego zamieszczono w tabelce.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

1 lutego – 3 marca 2022 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną Kart zgłoszeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

4 – 18 marca 2022 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

UWAGA: kandydat „zakwalifikowany” nie oznacza przyjęty.

 

 

31 marca 2022 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

 

do 11 kwietnia 2022 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

19 kwietnia 2022 roku