Kadra

 

DYREKTOR

mgr Joanna Dyjak

NAUCZYCIELE

mgr Danuta Baziak

mgr Edyta Janik

mgr Beata Łos 

mgr Katarzyna Gajda – język angielski

mgr Katarzyna Kaczocha

Barbara Sak

s. Bernadetta Dudek – religia

SPECJALIŚCI

mgr Joanna Dyjak - terapeuta pedagogiczny

mgr Ewa Piotrowska – logopda, psycholog

mgr Konrad Merchut – rehabilitant

mgr Joanna Bartula – oligofrenopedagog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego

mgr Sylwia Skowron - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego

mgr Beata Łos - integracja sensoryczna

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

INTENDENT

Marcelina Gierałt

POMOC NAUCZYCIELA

Paulina Ciećko

KUCHARKA

Dorota Szeląg

POMOC KUCHENNA

Lidia Panek

Mariola Więcław

WOŹNA

Anna Solak

WOŹNA ODDZIAŁOWA

Aneta Domańska

Halina Gubernat

Marzena Kudła

Iwona Iwanowska

Jolanta Rusiecka