Oferta

NASZE PRZEDSZKOLE OFERUJE:

 • Atrakcyjne formy zajęć i twórcze metody pracy,

 • przyjazne i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

 • bogato wyposażone, funkcjonale i estetyczne sale zabaw,

 • nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć,

 • profesjonalnie zagospodarowany placu zabaw,

 • spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych,

 • uczestnictwo w warsztatach regionalych, konkursach,wycieczkach,

 • bezpośredni kontakt z przyrodą, literaturą i sztuką,

 • zajęcia dodatkowe – religia,

 • zajęcia z zakresu terapii logopedycznej,

 • smaczne i zdrowe posiłki.