Programy, projekty i innowacje

Programy realizowane w przedszkolu:


Program wychowania przedszkolnego „Zabawy z porami roku” 
I. Lewkowicz, A. Tworkowska-Baraniuk
wyd. Podręcznikarnia

Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” 
M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska
wyd. Mac Edukacja

Program Edukacji Antytytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas” 
rekomendowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Program profilaktyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym „Poza ekranem" 
mgr E. Janik

Program edukacji zdrowotnej „Zdrowe odżywianie jest dla dzieci wskazane” 
mgr B. Łos

Program edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna”
K. Gajda

Projekt edukacji ekologicznej „Zielone Eko-Przedszkole”
mgr J. Dyjak

Innowacja Pedagogiczna „Mały artysta w przedszkolu” 
mgr E. Janik