Regulamin korzystania z placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
 W OLEŚNIE

 1. Dzieci poniżej 12- tu lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
   
 2. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
   
 3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialni są opiekunowie.
   
 4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialni są rodzice.
   
 5. Na terenie placu zabaw zabronione są gry zespołowe oraz jazda na rowerze.
   
 6. Zakaz wchodzenia na dachy wież i domków oraz górne elementy konstrukcji obiektów (huśtawek, drabinek, przeplotni itp.).
   
 7. Zakaz śmiecenia oraz wprowadzania psów na teren placu zabaw.
   
 8. Zabrania się korzystania z huśtawek, ważek itp. przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce.
   
 9. Zabrania się zjeżdżania głową w dół i skakania ze zjeżdżalni oraz wchodzenia na nią od strony ślizgu.

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD GROZI WYPADKIEM!