Wizerunek absolwenta

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • posiada wiedzę i umiejętności
 • niezbędne do podjęcia nauki w szkole,
 • jest samodzielny i aktywny w podejmowaniu działań,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych,
 • wykazuje zainteresowania różnymi dziedzinami literatury i sztuki,
 • przestrzega ustalonych norm i reguł postępowania,
 • z szacunkiem i życzliwością odnosi się do osób starszych,
 • stosuje zwroty grzecznościowe: proszę, przepraszam, dziękuję,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych,
 • podejmuje działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • promuje zdrowy styl życia i zdrowe nawyki żywieniowe,
 • posiada rozwinięte kompetencje przyrodnicze i ekologiczne,
 • okazuje szacunek dla symboli narodowych i religijnych.